Wczytywanie strony

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek i porad przydatnych przy produkcji sianokiszonki z zastosowaniem folii SiloMaster:

- procent suchego siana w sianokiszonce powinien wynosić od 35 do 50%
- owijanie bel sianokiszonki folią powinno nastąpić w ciągu dwóch godzin od zbelowania, jeśli to możliwe, na miejscu składowania beli
- folia posiada jedną stronę klejącą (strona wewnętrzna), dzięki jednostronnej kleistości folii baloty nie kleją się do siebie
- belę należy owinąć folią dwu lub trzykrotnie z zakładką 50%
- unikać owijania podczas deszczu
- okrągłe bele można przechowywać na boku lub pionowo. Zaleca się jednak przechowywanie pionowe, ponieważ na denku beli znajduje się najwięcej warstw folii
- owinięte bele należy składować na płaskiej powierzchni
- bel sianokiszonki nie należy składować na paletach
- po owinięciu należy unikać przestawiania beli.

Zapraszamy do współpracy firmy zainteresowane dystrybucją produktów SiloMaster
Copyright © SiloMaster Folie do sianokiszonek. Wszelkie prawa zastrzeżone