Wczytywanie strony

Konkurencja pomiędzy producentami folii do sianokiszonek stale rośnie, narastają czynniki zmuszające producentów do rozwoju produktów, niektóre zmiany związane są z samym produktem, inne zaś są sztuczkami marketingowymi mającymi na celu zmylenie klientów.

W odpowiedzi na kłopoty jakościowe niektórzy producenci wprowadzili do sprzedaży folie  5-warstwowe. Liczba warstw nie ma wpływu na ogólne parametry jakościowe folii,  która jest zależna w głównej mierze od wybranych surowców  oraz ilości dodatków. Większa ilość warstw nie oznacza iż folia charakteryzuje się większą grubością, dodatkowa ilość warstw nie wpływa więc na zwiększenie odporności na dziurawienie. 25-mikronowe folie gwarantują dobre zabezpieczenie beli, oczywiście gdy bela jest owinięta odpowiednią ilością warstw.

5-warstwowa folia nie chroni kiszonki przed promieniowaniem lepiej niż folia o trzech warstwach z tą samą ilością dobrze rozproszonego dodatku UV. Folia do owijania bel musi mieć dobre własności rozciągania, dlatego elastyczność folii jest kluczowa. Większa ilość warstw może mieć wpływ na pogorszenie elastyczności.

Podsumowując, folia SiloMaster jest folią  3-warstwową produkowaną bez żadnych kompromisów, w oparciu o wszystkie parametry konieczne do osiągnięcia folii dobrej jakości. Zewnętrzna warstwa zabezpiecza przed przenikaniem promieni słonecznych do wewnątrz beli. Warstwę środkową  stanowi barwny polietylen, który odpowiada za wytrzymałość folii, natomiast warstwa wewnętrzna to dodatki powodujące właściwe sklejanie.

Mechaniczne własności folii są bardziej zależne od użytych materiałów niż od ilości warstw.

Zapraszamy do współpracy firmy zainteresowane dystrybucją produktów SiloMaster
Copyright © SiloMaster Folie do sianokiszonek. Wszelkie prawa zastrzeżone